Σωτήρης Νούλης

Φοροτεχνικός, Λογιστής Θεσσαλονίκη

 

Λογιστικές Εργασίες

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε όλη την Ελλάδα (αξιοποίηση Internet)
  • Παραγωγή ισοζυγίων, καταστάσεων, υπολοίπων και άλλων αναφορών
  • Συνεχής παρακολούθηση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
  • Διεξαγωγή ελεγκτικών εργασιών
  • Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστηρίων
  • Γραμματειακή υποστήριξη-Υπηρεσίες Γραμματέα Εταιρίας (τήρηση πρακτικών ΔΣ και ΓΣ)
  • Σύνταξη Προσαρτήματος, Έκθεσης ΔΣ

Θα μας βρείτε:

Βασικύρου 27 & Γ.Αγγέλου 13,
54250 Θεσσαλονίκη Χαριλάου
Τηλ. 2310.310510
Fax. 2310.301616
Κιν. 6944760250

www.noylis.gr, sotiris@noylis.gr